Menu Zamknij

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(RODO) uprzejmie informujemy, ż e:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Mediux Technologie Robert Janicki, ul. Romantyczna 14, 89-210 Łabiszyn.

2) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. realizacji umowy przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b),
b. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c), np.
· wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych przez czas określony przepisami Ustawy prawo o rachunkowości,
· udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
c. ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń co obejmuje m.in. dochodzenie naszych wierzytelności z tytułu umowy przez okres, po którym te roszczenia się przedawnią (art. 6 ust. 1 lit. f);

3) odbiorcą Państwa danych osobowych będą firmy pocztowe i kurierskie, zapewniają ce wymianę korespondencji pomiędzy Państwem a nami, agencja ochrony zapewniająca bezpieczeństwo naszym obiektom oraz banki i instytucje finansowe dokonujące rozliczeń finansowych transakcji wynikających z umowy;

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy;

5) mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem;

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają , że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa;

8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystane w celu profilowania.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Mediux Technologie mogą Państwo uzyskać pod adresem : biuro@kiner.eu